HL7 koppelingen

In veel ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van software van verschillende leveranciers. Al deze systemen moeten met elkaar kunnen communiceren m.b.v HL7 koppelingen, zodat gegevens slechts éen keer ingevoerd hoeven te worden. Chipsoft heeft hiervoor een universele communicatieserver ontwikkeld genaamd COMEZ. Met behulp van de COMEZ communicatieserver is communicatie tussen diverse systemen mogelijk.

​HL7 koppelingen

De Health Industry Level 7 (HL7) standaard is ontwikkeld om op een universele manier te communiceren op niveau 7 van het OSI model, met name binnen de gezondheidszorg. Het is een standaard waarmee op een eenduidige manier tussen verschillende applicaties boodschappen kunnen worden uitgewisseld. Deze eenduidigheid betekent dat er binnen HL7 afspraken zijn over hoe data wordt gerepresenteerd en op welke wijze de informatie wordt aangeboden. De semantiek van de data die wordt aangeboden kan echter verschillen en er wordt geen enkele aanname gedaan over de vorm en de inhoud van de gegevens die worden verzonden.

​Heeft u een koppeling nodig?

​PRO100.nl heeft de kennis in huis om HL7 koppeling te bouwen in de COMEZ communicatieserver. Wij kunnen voor u de volgende HL7 koppeling realiseren:

  • HL-7 ADT koppeling t.b.v. het overzenden van patiënt gegevens.
  • HL-7 QRY koppeling t.b.v. het opvragen van patiënt gegevens.
  • HL-7 DFT koppeling t.b.v. het overzenden van financiële gegevens.
  • HL-7 SIU koppeling t.b.v. het verzenden van de gemaakt afspraken in CS-Agenda.
  • HL-7 SIU koppeling t.b.v. het ontvangen van de gemaakt afspraken vanuit een deelsysteem.
  • HL-7 ORU koppeling voor inkomende verslagen zoals laboratium, radiologie, microbiologie, pathologie.
  • HL-7 ORU koppeling voor inkomende pdf verslagen.
  • HL-7 ORU koppeling voor het doorsturen van inkomende laboratorium uitslagen.
  • HL-7 ORM koppeling voor het doorsturen van orders geplaatst in CS-Order.

Mirth Connect

Heeft u een applicatie die geen HL7 berichten kan maken, maar u wilt wel de gegevens wel via HL7 naar een (deel)systeem versturen. PRO100.nl kan dit voor u realiseren door gebruik te maken van de Mirth Connect.
De Mirth Connect is een 3rd party software oplossing die hiervoor geschikt is.